RECYKLACE TEXTILU | Nabídka pro města
16460
page,page-id-16460,page-child,parent-pageid-16409,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

Nabídka pro města

 

Směrnice Evropského parlamentu a rady č.98/2008 z 9.listopadu 2008 stanovuje opatření na ochranu životního prostředí a lidského zdraví předcházením nepříznivých vlivům a omezováním celkových dopadů na využívání zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto využívání. Pořadí předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi je následující:

 1. předcházení vzniku odpadu
 2. příprava k opětovnému využití
 3. recyklace
 4. jiné využití (např. Energetické)
 5. odstranění

 

FUN_6513webSměrnice Evropského parlamentu mimo jiné ukládá odpovědnost držitele odpadu (měst a obcí), provádět zpracování osobně, nebo zpracovávat odpad prostřednictvím společnosti, která provádí činnost sběru a zpracování odpadu v souladu s články 4 a 13. Všechna zařízení a společnosti, které provádějí sběr a zpracování odpadů musí získat povolení příslušného orgánu.

Informace o textilních odpadech

 

Město vyprodukuje každý rok určitý počet tun odpadu. Podle statistik MZP zhruba 8% komunálního odpadu představuje odpad textilní. V ČR člověk vyprodukuje 320 kg odpadu za rok. Což znamená 25kg textilního odpadu, který se vyhodí na skládky a tím nesmyslně zatěžuje životni prostředí.

 

Chceme Vám nabídnout možnost dlouhodobé spolupráce v oblasti třídění druhotných surovin – textilu. Kontejnery na použitý textil a obuv rozmístíme na předem vytipovaných a odsouhlasených místech. Firma Dimatex CS spol. s r.o. se postará o přistavení kontejneru, ohlídání čistoty v okolí kontejneru a pravidelný bezproblémový odvoz odpadu.

 

Město nemá s kontejnerem a odpady v nich žádné náklady, naopak bude finančně podporováno za každý umístěný kontejner.

Hlavní body spolupráce

 • Přistavení nového kontejneru zdarma.
  Pravidelný sběr a úklid okolí kontejneru zdarma.
 • Za každý umístěný kontejner obdrží město smluvní odměnu po celou dobu trvání smlouvy.
 • Pravidelná kvartální evidence odváženého textilního odpadu.
 • Spolupráce s regionální charitou.

Dimatex CS je společnost s více než dvacetiletou tradicí a zkušenostmi v oblasti textilní recyklace. Jsme kvalifikovaný poskytovatel služeb, který se specializuje na sběr, třídění a recyklaci použitého textilu a obuvi.

Naše malé kontejnery jsou vždy umístěny na základě legálních a schválených smluv.
_FUN5673web

Neustále hledáme vhodné lokality pro naše kontejnery na sběr použitého textilu. Sběrná místa by měla být dobře dostupná autem, pro lidi, aby se mohli zbavit použitého oblečení nebo bot, stejně tak pro nás, abychom mohli vyprazdňovat kontejnery pravidelně každý týden. Plocha pro umístění kontejneru musí mít půdorys cca 1m². Nejvíce vhodné místo pro nádoby jsou parkoviště u supermarketů a místních prodejců a kontejnerová hnízda na velkých sídlištích. U kontejnerového stání platíme roční provizi stanovenou ve smlouvě. Je přirozené pro naši společnost zaplatit našim smluvním partnerům spravedlivé a tržní ceny. Neschováváme se za charitu, naopak ji finančně i materiálově podporujeme.